Uffes korsord


Start

Köp korsord

Korsordsguide
  1 - Skapa rutnät
  2 - Lägg in bild
  3 - Fläta ord
  4 - Skriv ledtrådar
  5 - Lägg in pilar
  6 - Klart
  Tips för flätning
  Tips för ledtrådar
  Inställningar i Excel

Om korsord
  Korsordshistoria
  Korsordskvalitet
  Korsordsspel
  Kul om korsord

Korsordslänkar
  Lexikon
  Geografi
  Namn
  Natur
  Språk

Ladda hem
  Korsord
  Fler...

Korsordets historia

De tidigaste formerna av korsord förekom redan i det gamla Egypten. I Ramses VI grav har arkeologerna hittat ordgåtor med ett rektangulärt rutsystem. Senare konstruerade romarna något som liknar korsord på små lertavlor. Dessa har hittats i romarnas nordliga utpost Britannia som idag är England.

Korsorden gjorde intåg i det moderna samhället i engelska barnböcker och barntidningar under senare delen av 1800-talet. De bestod av ett liten antal korsande rader med rutor. Dessa förvandlades till det första moderna korsordet den 21 december 1913 i tidningen New York World och blev då en förströelse för vuxna. Upphovsmannen hette Arthur Wynne och kom från Liverpool. De följande åren spreds korsorden till andra amerikanska tidningar och fick ett större genombrott i och med att amerikanerna Frank Gelett Bugess och Franklin Adams gav ut en korsordsbok 1924.

På 1920-talet hade korsordsflugan spridit sig till Europa. 1923 publicerades det första korsordet i engelska Sunday Times 

De första svenska korsorden är från 1923 och publicerades i bl.a. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och kallades då ordfläta. Bildkorsord som är vanliga idag blev populära först på 1950-talet. För övrigt är det mest vi i skandinavien om löser bildkorsord

Numer är det vetenskapligt belagt att korsord har hälsofrämjande egenskaper. Äldre människor som löser korsord minskar risken att drabbas av demens med två tredjedelar, enligt en studie vid Albert Einstein College of Medicine i New York.


Start |